Wykaz rejestrów i ewidencji w Suwalskim Parku Krajobrazowym w Malesowiźnie (SPK)

 

I.                    Rejestry związane z organizacją działalności SPK:

1.      Rejestr regulaminów i zarządzeń SPK;

2.      Rejestr kontroli w SPK;

3.      Rejestr upoważnień SPK;

4.      Rejestr skarg i wniosków;

5.      Rejestr wypadków przy pracy;

6.      Rejestr delegacji;

7.      Rejestr księgozbioru;

II.                  Rejestry spraw związanych z działalnością statutową SPK:

1.      Rejestr punktów poboru kruszywa i minerałów;

2.      Rejestr punktów zagrożonych erozją;

3.      Monitoring siedlisk przyrodniczych;

4.      Monitoring miejsc rozrodu i tras imigracji płazów;

5.      Monitoring miejsc hibernacji nietoperzy;

6.      Monitoring populacji bociana białego;

7.      Rejestr pomników przyrody;

8.      Monitoring ruchu turystycznego w SPK (Turtul);

9.      Rejestr zajęć przeprowadzonych w „Zielonej Szkole w Turtulu”;

10.  Rejestr zabytków architektury i stanowisk archeologicznych;

III.                Rejestry spraw prowadzonych w księgowości oraz kadrach SPK:

1.      Ewidencja środków trwałych;

2.      Ewidencja wyposażenia;

3.      Księga ewidencji druków ścisłego zarachowania;

4.      Ewidencja zatrudnionych i zwolnionych pracowników;

5.      Ewidencja sortów mundurowych;

 

 

Informacje zawarte w wyżej wymienionych dokumentach zawierające dane osobowe są prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych. Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiźnie stosuje przepisy zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych oraz regulacje zawarte w Kodeksie pracy w odniesieniu do zatrudnianych pracowników.

Wgląd do wyżej wymienionych rejestrów posiadających informacje jawne oraz przeznaczone do wiadomości publicznej są udostępniane w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiźnie na prośbę osoby zainteresowanej.

Metryka strony

Udostępniający: Bożena Zawadzka - referent d/s administracyjnych

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Sznel

Data wytworzenia: 2011-11-09

Wprowadzający: Marcin Sznel

Data wprowadzenia: 2011-11-10

Modyfikujący: Marcin Sznel

Data modyfikacji: 2011-11-10

Opublikował: Marcin Sznel

Data publikacji: 2011-11-10