Klauzula Informacyjna Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Suwalski Park Krajobrazowy, Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo NIP 844-128-57-63 email: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Zbigniew Walicki, rodo@optinex.pl, 601 397 826
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Suwalskim Parku Krajobrazowym;
 5. realizacji umów zawartych z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym;
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 7. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, tj.:
 8. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 9. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym przetwarzają dane osobowe;
 10. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 13. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 14. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Suwalski Park Krajobrazowy

Metryka strony

Udostępniający: Suwalski Park Krajobrazowy

Wytwarzający/odpowiadający: Suwalski Park Krajobrazowy

Data wytworzenia: 2018-11-16

Wprowadzający: Marcin Sznel

Modyfikujący: Marcin Sznel

Data modyfikacji: 2021-01-11

Opublikował: Marcin Sznel

Data publikacji: 2018-11-16