Kontrole przeprowadzone w Suwalskim Parku Krajobrazowym

 

data kontroli

kontrolowany okres

jednostka kontrolująca

przez kogo zalecona

temat kontroli

uwagi

30.03.2012

01.01.2011 –

30.03.2012

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp.

 

13.06.2012

-

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Ocena stanu sanitarnego obiektu.

 

19.07.2012

-

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

 

01-02.08.2012

II półrocze 2011 r. oraz I 2012 r.

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody w II półroczu 2011 r. i w I 2012 r.

 

26.06.2013 – 16.07.2013

2011-2012

Departament Kontroli Finansowej UMWP

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Realizacja zadań w powiazaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2011-2012 r.

 

24-29.07.2013

01.07.2011 – 31.12.2012

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP

Marszałek Województwa Podlaskiego

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody dotyczących edukacji przyrodniczej oraz promocji wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych Parku w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

 

26.09.2013

-

Archiwum Państwowe w Suwałkach

Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach

Prawidłowość funkcjonowania archiwum zakładowego.

 

07-08.08.2014

2013

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP

Marszałek Województwa Podlaskiego

Realizacja w 2013 r. obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu oraz identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń Parku, wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

 

24.04.2015 –

06.05.2015

2011-03.2015

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod katem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

 

18.06.2015

-

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kontrola - park dworski w Mierkiniach (Stara Hańcza).

 

25.062015 – 16.07.2015

2013 - 2014

Departament Kontroli Finansowej UMWP

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2013-2014.

 

02-03.07.2015

2012 - 2014

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Marszałek Województwa Podlaskiego

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych Parku w latach 2012-2014.

 

15.07.2015

-

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Ocena stanu sanitarnego obiektu.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Suwalski Park Krajobrazowy

Wytwarzający/odpowiadający: Suwalski Park Krajobrazowy

Data wytworzenia: 2016-02-24

Wprowadzający: Marcin Sznel

Data wprowadzenia: 2016-02-24

Modyfikujący: Marcin Sznel

Data modyfikacji: 2020-05-14

Opublikował: Marcin Sznel

Data publikacji: 2016-02-24