UCHWAŁA NR 73/812/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
 z dnia 2 września 2015 roku


w sprawie powołania Rady Suwalskiego Parku Krajobrazowego.


Na podstawie art. 41 list. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm. ) oraz art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się członków Rady Suwalskiego Parku Krajobrazowego, zwanej dalej „Radą”:


1)    Pan prof. dr hab. Aleksander Bielecki  - przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie,Wydział Biologii i Biotechnologii Katedra Zoologii,
2)    Pan Jarosław Borejszo                       - zastępca Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego,
3)    Pani prof. dr hab. Emilia Brzosko        - przedstawiciel Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Biologii Zakład Botaniki
4)    Pan Jerzy Brzozowski                        - Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach,                          
5)    Pani Aneta Dyczewska                       - przedstawiciel Urzędu Gminy w Przerośli,
6)    Pan Olgierd Furman                           - przedstawiciel Nadleśnictwa Suwałki,
7)    Pani Bożena Głosek                           - Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach,
8)    Pan Jerzy Korszuń                             - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Suwałkach,
9)    Pani Dorota Krzykwa – Vaszon           - przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego„KRAINA HAŃCZY”,
10)  Pan Adam Kułakowski                         - rolnik, agrokwaterodawca we wsi Rutka,
11)  Pan Lech Magrel                                 - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku,
12)  Elżbieta Niedziejko                             - Prezes Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej,
13)  Pan Szczepa Ołdakowski                     - Starosta Powiatu Suwalskiego,
14)  Pan Stanisław Jacek Pietrikiewicz         - Wójt Gminy Wiżajny,
15)  Pani Elżbieta Piotrowska                      - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
16)  Pan Jan Racis                                     – Wójt Gminy Rutka-Tartak,
17)  Pan Robert Stabiński                           - Dyrektor Gospodarstwa Rybackiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Suwałkach,
18)  Pan Stanisław Tumidajewicz                 - Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Suwałkach,
19)  Pan Kazimierz Urynowicz                     - Wójt Gminy Jeleniewo,
20)  Pani Grażyna  Żyła –Pietkiewicz           – Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.


§ 2. Udział w posiedzeniach Rady Parku jest nieodpłatny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
§ 4. Obsługę kancelaryjno - techniczną Rady powierza się Suwalskiemu Parkowi Krajobrazowemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Metryka strony

Udostępniający: Suwalski Park Krajobrazowy

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Sznel

Wprowadzający: Marcin Sznel

Data wprowadzenia: 2016-02-24

Modyfikujący: Marcin Sznel

Data modyfikacji: 2016-02-24

Opublikował: Marcin Sznel

Data publikacji: 2016-02-24